Каварна
цена: 29.00 лева

На 20 км от град Шабла се намира град Каварна. Той е основан през V век пр. н. ера , като по тези места идват гръцки изселници, които издигат старата крепост Бизоне. Разрушителни земетресения сринали града и крепостта, а част от скалите били потопени в морето. През 2 век римляните изградили на това място отново селище, което станало важен военен и културен център на областта, наречена Малка Скития. По- късно и византийците използвали построената крепост. През XIV век селището става главен град на полунезависимото добруджанско княжество на болярите Иванко, Балик и Добротица, наричано Карвунска хора.В експозицията на Градския исторически музей са изложени материали, които показват хилядолетната история на града. Има археологически находки от най- древни времена до Възраждането, както и етнографски материали - облекла, накити, битови тъкани и други експонати.Сега Каварна е община, средище на богат селскостопански район, в който се развива зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство и зърнопроизводство.Самият гард е разположен на 2 километра от морето, в края на високото Добруджанско плато. Курортната част на града се е обособила край залива, образуван и от малката река, с очарователното име Долината на авлигите. Прорязаните варовикови скали и целият бряг е изключително живописен, особено ако се погледне от вътрешността на морето.

Хотели
Thracian Cliffs Golf and Beach Resort

цени от 0 лева

Назад